WYSIWYG Web Builder

Cenník za prevzatie odpadu do zariadenia na zber odpadov platný od 9.5.2022

DRUHÁ ŠANCA PRE MATERIALY

ZARIADENIE NA ZBER ODPADOV

JÁN BUDAY BUILDING s.r.o.
Robotnícka 379, 017 01 Považská Bystrica (smer Milochov, pri HBH)

Mobil: 0903 715322
Email: janbuday@janbuday.sk

Druhy odpadov: 17 01 01 / Betón / 0

iné ako uvedené v 170503/0

iná ako uvedené v 170505/0

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok: 8:00 - 15:00, Sobota, Nedeľa: zatvorené

(zmeny dohodou telefonicky na: 0903 715322)

Súhlas daný rozhodnutím o udelení súhlasu Okresným úradom v Považskej Bystrici,
odbor starostlivosti o životné prostredie, číslo spisu 00-PB-OSZP-2022-003842- 009 z 22.4.2022

17 01 02 / Tehly / 0
17 01 03 / Škridly a obkladový materiál / 0
17 01 04 / Zemina a kamenivo
17 01 05 / Výkopová zemina

IČO: 36327816, DIČ: 2021614650, IČ DPH: SK2021614650
Spoločnosť zapísaná 20.3.2003 Okresným súdom Trenčín vložka číslo 13700/R