Kontakt: Ing. Ján Buday - 0903 715 322
e-mail: janbuday@janbuday.sk, sekretariat@janbuday.sk

Ján Buday, Mládežnícka 324/21, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 33803544, DIČ: 3020002689, IČ DPH: SK 3020002689

Č.ú.: 0364137358/0900 Slovenská sporiteľňa