Firma vznikla 1.3.1995 a zaoberala sa hlavne obchodnou činnosťou a sprostredkovaním obchodu. Začínala distribúciou výživy pre športovcov renomovanej českej firmy. V súčasnosti sa zaoberá predajom uhlia koksu, brikiet, štiepky. Zabezpečuje energetické a ekonomické poradenstvo.