JÁN BUDAY BUILDING s.r.o., Robotnícka 1, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 36327816, DIČ: 2021614650, IČ DPH: SK 2021614650

Č.ú.: 0364137315/0900 Slovenská sporiteľňa

Kontakt:
Ing. Ján Buday – konateľ: 0903 715 322
e-mail: janbuday@janbuday.sk, sekretariat@janbuday.sk

Ladislav Kompaník – technik pre zemné práce, inštalatérske práce, predaj uhlia: 0910 904 560
Jaroslav Kšinský - technik pre dopravu, inštalatérske práce, predaj uhlia: 0910 904 561