Firma sa volala pôvodne HELPECO SR , s.r.o. Bola založená 20.3.2003 a sídlila na Mládežníckej ulici č. 323 v Považskej Bystrici. Jej hlavnou činnosťou bola správa a obsluha odovzdávacích staníc tepla OST v priemyselnom areáli bývalých Považských strojární a obytnej časti mesta nazývanej kolónia. Bola zároveň aj vlastníkom týchto 28 OST. Firma postupne rozšírila svoju činnosť do stavebného odvetvia cez zemné výkopové práce a dopravu. Taktiež začala realizovať inštalatérske práce ako dodávka kúrenia, vodovodných sietí a kanalizácie. Stala sa dodávateľom a servisnou firmou pre plynové kotle renomovanej značky. Dnes je firma po organizačných zmenách, zmene majiteľov a zmene názvu. Nedošlo však ku zmene obchodných vzťahov. Firma si háji kredit solventného obchodného partnera. Rozšírila svoju činnosť na obchod s uhlím , koksom a briketami. Zaoberá sa dodaním a montážou solárnych systémov na kľúč, predajom a servisom kotlov LAZAR.